Olimpiada Dziecięca w Tenisie Stołowym

8 czerwca w Zespole Szkół w Żółtańcach odbędzie się Olimpiada Dziecięca w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Chełm. Celem zawodów jest popularyzacja tenisa stołowego jako formy czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Chełm oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież  mieszkająca na terenie Gminy Chełm w następujących kategoriach wiekowych: Dziewczynki - klasy IV i młodzsze, kl. V, kl. VI; Chłopcy - kl. IV i młodsze, kl. V, kl. VI. Turniej rozgrywany będzie systemem radzieckim zgodnie z przepisami PZTS. Zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe. Olimpiada rozpcznie sie o godz. 9.00 (rozgrywki godz. 9.30). Serdecznie zapraszamy młodych tenisistów.