Obchody 90-lecia OSP w Stawie i Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

W niedzielę 14 maja w Stawie odbyły się uroczyste obchody 90 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie. Uroczystość połączona była z Gminnymi Zawodami Sportowo – Pożarniczymi Drużyn OSP. Oprócz sześciu drużyn dorosłych OSP w zawodach startowało pięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Chełm.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele w Stawie o godzinie 900, w której uczestniczyły władze gminy, poczty sztandarowe, druhowie z OSP i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Po mszy uczestnicy przemaszerowali na teren przy Zespole Szkół w Stawie. Otwarcie oficjalnej części uroczystości stanowił meldunek złożony wójtowi przez Komendanta Gminnego OSP Edwarda Pietrasia. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Gminnego Oddziału OSP Gminy Chełm dh Mirosław Mysiak. Po prezentacji zaproszonych gości prezes Mysiak przedstawił historię drużyn OSP w Polsce i gminie.  W czasie przemówienia wójt Wiesław Kociuba odwołał się do historii OSP w Polsce i gminie, wskazując, że ostatnie lata to doskonały czas dla OSP, zwłaszcza pod względem wyposażenia. Bowiem jednostki OSP z terenu gminy Chełm zostały doposażone w nowoczesne pojazdy i sprzęt. Obecny na obchodach dh Kazimierz Smal Prezes Zarządu Powiatowego Oddziału OSP i jednocześnie wójt gminy Ruda Huta postawił Gminę Chełm jako wzór bardzo dobrych relacji między samorządem a jednostkami OSP. Bryg. Zbigniew Raźniewski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie podziękował strażakom – ochotnikom za trud codziennej pracy i życzył bezpiecznych powrotów z akcji gaśniczych, które OSP realizuje na równi z zawodowymi strażakami z Komendy Miejskiej PSP w Chełmie. Słowa uznania powędrowały również do jednostki OSP w Stawie, która działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Obchody jubileuszu były też doskonałą okazją do wręczenia medali i wyróżnień.

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza: dh Jan Ignaciuk (OSP Staw)

Złoty Medal otrzymał:dh Ryszard Gajuk (OSP Krzywice)

Srebrny Medalotrzymali dh: Remigiusz Szymański, Adam Maceńko, Piotr Gajuk (OSP Krzywice)

Brązowy Medal otrzymali dh: Zbigniew Wojtiuk, Radosław Gajuk, Przemysław Mróz, Marcin Nafalski, Damian Nafalski (OSP Krzywice); Michał Tywoniuk, Mirosław Pudełko, Dariusz Nowosad, Krystyna Nafalska (OSP Staw)

Odznakę Strażak Wzorowyotrzymali dh: Daniel Korona, Krzysztof Kowalczyk, Grzegorz Kaczor (OSP Krzywice); Wojciech Tywoniuk, Mateusz Bakun, Iwona Zgierska (OSP Staw)

Odznakę za wysługę 60 lat otrzymali dh: Lucjan Szymański, Witold Szymański (OSP Krzywice)

Odznakę za wysługę 55 lat otrzymał dh: Lucjan Gajuk (OSP Krzywice)

Odznakę za wysługę 45 lat otrzymali dh: Wiesław Wojtiuk (OSP Krzywice) Jan Ignaciuk, Zbigniew Bakun (OSP Staw)

Odznakę za wysługę 40 lat otrzymał dh: Henryk Oszust (OSP Krzywice)

Odznakę za wysługę 35 lat otrzymali dh:Ryszard Gajuk (OSP Krzywice); Janusz Tywoniuk, Krzysztof Nafalski, Jerzy Łuczkiewicz, Mirosław Wosyjczuk, Mirosław Łuczkiewicz, Zbigniew Linkiewicz (OSP Staw)

Odznakę za wysługę 30 lat otrzymał dh: Alojzy Szachun (OSP Staw)

Odznakę za wysługę 25 lat otrzymali dh: Adam Maceńko, Remigiusz Szymański (OSP Krzywice); Ryszard Wróblewski, Ryszard Gryczaniuk (OSP Staw)

Za wysługę 20 lat otrzymali Druhowie: Piotr Gajuk (OSP Krzywice); Piotr Gałan, Radosław Linkiewicz, Mieczysław Babiej (OSP Staw)

Odznakę za wysługę 15 lat otrzymali dh: Zbigniew Wojtiuk (OSP Krzywice); Wojciech Czop, Piotr Linkiewicz, Adam Czerniej (OSP Staw).

Odznakę za wysługę 10 lat otrzymali dh: Marcin Nafalski, Damian Nafalski, Przemysław Mróz, Radosław Gajuk (OSP Krzywice); Marcin Nafalski, Grzegorz Linkiewicz, Rafał Tywoniuk, Krystyna Nafalska, Michał Tywoniuk (OSP Staw)

Za wysługę 5 lat: Mirosław Pudełko, Dariusz Nowosad, Rafał Szachun (OSP Staw)

Zawody sportowo – pożarnicze rozegrano w dwóch kategoriach: Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych.

W kategorii MDP startowały:

 1. MDP Strupin Duży

 2. MDP Weremowice I

 3. MDP Weremowice II

 4. MDP ZS w Stawie

 5. MDP ZS w Stawie II – dziewczęta

W kategorii OSP startowały:

 1. OSP Weremowice

 2. OSP Krzywice

 3. OSP Staw

 4. OSP Żółtańce

 5. OSP Strupin Duży

 6. OSP Rożdżałów

Druhowie rywalizowali w sztafecie pożarniczej, ćwiczeniach bojowych i mustrze. Młodzież natomiast w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych.

Klasyfikacja generalna zawodów:

Kategoria MDP – dziewczęta:

1 miejsce – MDP ZS w Stawie II

Kategoria MDP – chłopcy:

1 miejsce MDP Weremowice II

2 miejsce – MDP Strupin Duży

3 miejsce – MDP ZS w Stawie I

4 miejsce – MDP Weremowice I

Kategoria OSP:

1 miejsce – OSP Weremowice

2 miejsce OSP Krzywice

3 miejsce – OSP Strupin Duży

4 miejsce OSP Staw

5 miejsce – OSP Żółtańce

6 miejsce – OSP Rożdżałów

            Wszystkie drużyny otrzymały nie tylko dyplomy, ale również ufundowane przez Gminę Chełm nagrody, które wręczyli: wójt Wiesław Kociuba, z-ca wójta Lucjan Piotrowski i przewodniczący Rady Gminy Artur Kubacki. Wsparcia finansowego i rzeczowego obchodom udzielili: Gmina Chełm, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Wschodni Bank Spółdzielczy, Firma UNIKOST z Gołąbka, Firma Perfekt z Chełma, Marek Sygocki, Firma RAF – POL ze Stawu, Stanisława Sławińska, Dariusz Kiełek, Zbigniew Bakun, Ryszard Sowa.