Siłownie na terenie gminy

Już  można korzystać z nowych siłowni plenerowych. Siłownie na świeżym powietrzu mają zachęcić mieszkańców do ruchu i sprzyjać integracji. Siłownie plenerowe powstały nad Zalewem Żółtańce, w Okszowie i Srebrzyszczu. Koszt inwestycji to 34 822,68 zł. Na to zadanie uzyskano dotację w wysokości 22 648,90 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wszystkie urządzenia mają certyfikaty potwierdzające ich pełną zgodność z polskimi normami bezpieczeństwa, są przystosowane do użytkowania na otwartej przestrzeni przez osoby w różnym wieku. Zamontowano różnorodny sprzęty do ćwiczeń: jeździk, biegacz, orbitek, twister potrójny. Przy każdym urządzeniu znajduje się instrukcja użytkowania.  W Rożdżałowie wykonano siłownię wewnętrzną. Koszt inwestycji to 37 945,50 zł. Dofinansowanie w kwocie 24 715,45 zł. pozyskano z PROW na lata 2007-2013. Znajduje się w niej 7 urządzeń do ćwiczeń. Budowa siłowni to kolejny etap działań w kierunku poszerzenia bazy rekreacyjno – sportowej, która ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy oraz turystom.