Chronione obiekty przyrodnicze

Stan środowiska naturalnego, warunkowanego brakiem dużych zakładów przemysłowych i dominacją rolnictwa, pozwolił na objęcie terenów gminy systemem ochrony. Głównym obszarem chronionym jest Chełmski Park Krajobrazowy. Urozmaicony krajobraz i różnorodność siedlisk sprawia, ze park posiada bogaty świat roślin i zwierząt. Dotyczy to szczególnie terenów torfowiskowych, chronionych w rezerwatach „Bagno Serebryskie” i „Brzeźno”. Wymienione rezerwaty chronię torfowiska niskie węglanowe i wraz z rezerwatem „Torfowisko Sobowice” stanowią najcenniejsze obiekty przyrodnicze w okolicach Chełma, których walory są niezwykłe w skali Europy.  Drugim terenem jest Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, położony w północnej i centralnej części powiatu chełmskiego. Obok rezerwatów położonych na obszarze ChPK, na terenie gminy znajduje się jeszcze rezerwat florystyczno-stepowy „Stawska Góra” oraz wzgórze widokowe „Dziewicza Góra” w Horodyszczu-Kolonii. System obiektów chronionych uzupełniają użytki ekologiczne. Są to tereny bagienno-torfowiskowe, usytuowane w okolicach Janowa, Nowosiółek, Srebrzyszcza, Stańkowa i Zawadówki. W sumie tą formą ochrony objęto prawie 400 hektarów terenu. Część terenów gminy, wraz z obiektami chronionymi, została również włączona do sieci Natura 2000.

Czytaj więcej...