Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych - ROC-004a

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Obrony Cywilnej

ROC-004a


Wymagane wnioski


ROC-004a-01- poprawnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

ROC-004a-02- poprawnie wypełnione oświadczenie do wniosku o uprawę konopi włóknistych;

ROC-004a-03- poprawnie wypełnione zobowiązanie do wniosku o uprawę konopi włóknistych;


Lista wniosków


ROC-004a-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

ROC-004a-02  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

ROC-004a-03  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

tel: 82 569 70 15

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


Opłata skarbowa: 30 zł


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

- korespondencyjnie: Urząd Gminy wysyła dokumenty za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Do jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


Tryb odwoławczy


Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Informacje dodatkowe


Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na ściśle określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo – papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.
Uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Chełm na uprawę konopi wymaga złożenia następujących dokumentów:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych,
  2. oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienia przestępstwa oraz wykroczenia dotyczącego nielegalnej uprawy konopi włóknistych i maku niskomorfinowego,
  3. zobowiązania do przetwarzania konopi we własnym zakresie, w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw.

Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783)