Wniosek wyborcy o  wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - OrSO-012

Urząd Gminy Chełm

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

OrSO-012

 


Wymagane wnioski


OrSO-012-01 – Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.


Lista wniosków


OrSO-012-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


 • Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Sposób i miejsce składania dokumentów


 • Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek można złożyć do Urzędu Gminy Chełm

 • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich
  ul. Gminna 18, Pokój nr 22
  22-100 Pokrówka

  Godziny przyjęć interesantów:
 • poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30.
 • wtorek: od 7.30 do 16.00.
 • piątek: od 7.30 do 15.00.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

tel: 82 564 55 54
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


 • Brak

Sposób i miejsce odbioru dokumentów


 • Osobiście.
 • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich
  ul. Gminna 18, Pokój nr 22
  22-100 Pokrówka

Termin złożenia


 • Do 11 października 2019 r.

Termin załatwienia sprawy


 • Niezwłocznie

Tryb odwoławczy


 • Brak

Informacje dodatkowe


 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej  w 2. dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 • Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odbioru.
 • Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 • W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 • Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Podstawa prawna


 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 684).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).