Informacja w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych - Fp-005

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Fp-005


Wymagane wnioski


Fp-005 – poprawnie wypełniony druk informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych 


Lista wniosków


Fp-005  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


Fp_005a_01 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

Fp_005a_02 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

Fp_005a_03 - Dane pozostałych podatników (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Podatków i Opłat

Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

tel: 82 567 44 12

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

- korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź wysokości opodatkowania.


Termin załatwienia sprawy


Do jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


Tryb odwoławczy


Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Informacje dodatkowe


Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 15 lipca 1984 r., o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z poź. zm.)

- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. , poz.201 z późn. zm.)

- Uchwały nr XII/96/2011 Rady Gminy Chełm z dnia 16 listopada 2011 roku.