Deklaracja na podatek leśny - Fp-004

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Fp-004


Wymagane wnioski


Fp-004 – poprawnie wypełniony druk deklaracji na podatek leśny 


Lista wniosków


Fp-004  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Fp-004a-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Fp-004a-02  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Dokumenty do wglądu


Deklaracja na podatek leśny (wzór powyżej w załączeniu do karty informacyjnej)


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Podatków i Opłat

Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

tel: 82 567 44 12

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

- korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


Do 15 stycznia każdego roku podatkowego, a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokości opodatkowania.


Termin załatwienia sprawy


Brak


Tryb odwoławczy


Odpowiedzi na złożoną deklarację nie udziela się (jest to tzw. samoobliczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika).  


Informacje dodatkowe


Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym.

Termin składania: do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego oraz 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r. poz 888 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z póżn. zm.)