Wniosek potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym - ROC-003

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Obrony Cywilnej

ROC-003


Wymagane wnioski


ROC-003-01 – poprawnie wypełniony wniosek potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym


Lista wniosków


ROC-003-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia gospodarstwa rolnego

- potwierdzenie zameldowania na terenie, na którym znajdowało się gospodarstwo rolne w okresie, w którym stwierdza się pomoc w tym gospodarstwie.

 


Dokumenty do wglądu


1) dowód osobisty,

2) w przypadku konieczności przesłuchania świadków świadkowie okazują dowód

osobisty, w przypadku emerytów lub rencistów – legitymację emeryta/rencisty.


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

tel: 82 569 70 15

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

- korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni.


Tryb odwoławczy


Na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 7 dni od daty doręczenia


Informacje dodatkowe


- W przypadku gdy Urząd nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej 2 świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (dz. U. Nr 54., poz. 310)

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.)