Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - ROC-002

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

ROC-002


Wymagane wnioski


ROC-002-01 – poprawnie wypełniony wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew


Lista wniosków


ROC-002-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

2. Zgoda właściciela nieruchomości jeśli jest wymagana.


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

tel: 82 569 70 15

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


W przypadku pełnomocnictwa -17 zł


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

- korespondencyjnie: poprzez wysyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


Nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy


Do 35 dni od momentu wpłynięcia zgłoszenia.


Tryb odwoławczy


Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Informacje dodatkowe


- Wniosek o zgłoszenie usunięcia drzewa obowiązuje w przypadku posiadacza nieruchomości, na którego terenie usunięcie drzew nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub celami z nią związanymi.

UWAGA:

Zgłoszenia na usunięcie drzew nie stosuję się wobec drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)