Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów - ROC-001

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

ROC-001


Wymagane wnioski


ROC-001-01 – poprawnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów


Lista wniosków


ROC-001-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

2. Zgoda właściciela nieruchomości jeśli jest wymagana.


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

tel: 82 569 70 15

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


W przypadku pełnomocnictwa -17 zł


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

- korespondencyjnie: poprzez wysyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


Nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy


Do jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


Tryb odwoławczy


Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Informacje dodatkowe


- Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa może złożyć posiadacz nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości w przypadku wykonywania działalności gospodarczej.

- Usunięcie drzewa lub krzewów znajdujących się w pasie drogowym następuje po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

UWAGA:

Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów nie stosuję się:

a) do krzewów, których powierzchnia nie przekracza 25 m2 ,

b) wobec drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)