Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - PGI-008

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

PGI-008


Wymagane wnioski


PGI-008-01 – poprawnie wypełniony wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej


Lista wniosków


PGI-008-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonymi granicami i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego

- szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowym lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchów pojazdów lub pieszych.


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Planowania , Gospodarki i Infrastruktury

Stanowisko ds. Infrastruktury technicznej

tel: 82 563 73 63

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


- Opłata za zajęcie pasa drogowego – jest ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej Uchwałą Nr XXXII/311/2013 z dnia 29 listopada 2013 r Rady Gminy Chełm zmieniona Uchwałą Nr XIV/118/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Rady Gminy Chełm,

- 17 zł tylko w przypadku pełnomocnictwa


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika:

 

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

Stanowisko ds. Infrastruktury technicznej

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


1 miesiąc (w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin załatwienia sprawy może się wydłużyć do 2 miesięcy)


Tryb odwoławczy


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm


Informacje dodatkowe


- Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 82 563 73 63


Podstawa prawna


- Uchwała Nr XXXII/311/2013 z dnia 29 listopada 2013 r Rady Gminy Chełm,

- Uchwała Nr XIV/118/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Rady Gminy Chełm,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)