Ustalenie nr porządkowego budynku - PGI-001

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

PGI-001


Wymagane wnioski


PGI-001-01 – poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku


Lista wniosków


PGI-001-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

Wymagane załączniki


- według powyżej załączonego wniosku załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.


Dokumenty do wglądu:


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

Wójt Gminy Chełm
ul. Gminna 18
22-100 Pokrówka
Sekretariat – Dziennik Podawczy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

Wójt Gminy Chełm

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

tel: 694 076 337 lub 82 563 65 53

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

 

- korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Do 30 dni od momentu złożenia przez wnioskodawcę kompletnego wniosku


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 82 563 65 53, 694 076 337


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125),

 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).