Nadanie nr PESEL - OrSO-009

Urząd Gminy Chełm

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

OrSO-009


Wymagane wnioski


- OrSO-009-01 – wniosek o nadanie nr PESEL


Lista wniosków


OrSO-009-01   (kliknij by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

- odpisy aktów stanu cywilnego - dokumenty w języku obcym należy przedłożyć z tłumaczeniem na język polski,

- pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.


Dokumenty do wglądu


- dowód osobisty lub paszport albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

- dokument potwierdzający dane siedziby pracodawcy w przypadku braku miejsca zameldowania.


Sposób i miejsce składania dokumentów


Osobiście:

Urząd Gminy Chełm

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
Stanowisko ds. Ewidencji ludności, dowodów osobistych
ul. Gminna 18, Pokój nr 22
22-100 Pokrówka


Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

tel: 82 564 55 54

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Urząd Gminy Chełm

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
Stanowisko ds. Ewidencji ludności, dowodów osobistych
ul. Gminna 18, Pokój nr 5
22-100 Pokrówka

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

wtorek: od 730 do 1600.

piątek: od 730 do 1500.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

tel: 82 564 55 54

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Do 30 dni.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


- Wniosek o nadanie numeru PESEL powinien zawierać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

- Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zawarte we wniosku w organie gminy, który dokonał zameldowania na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania, w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy.

- W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy, wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43).

- Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

- Osoba składająca wniosek o nadanie numeru PESEL otrzymuje z urzędu powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 657),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1984).