Przerwy w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmie informuje o możliwych przerwach w dostawie wody do miejscowości: Henrysin, Janów, Podgórze. Z powodu awarii na czynnej sieci wodociągowej na terenie przepompowni HENRYSIN w dn. 13.10.2015 od godz. 9.00 do 14.00.

Czytaj więcej...

Konsultacje Lokalnej Grupy Działania Promenada s12

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 działające na obszarze gmin Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny oraz miasta Rejowiec Fabryczny, przystępuje do prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2022. Nowy dokument będzie tworzony w sposób partycypacyjny, to znaczy z udziałem wszystkich zainteresowanych grup społecznych, przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego. W związku z tym, serdecznie zapraszamy członków LGD PROMENADA S12, mieszkańców, organizacje, instytucje z terenu działania LGD do współpracy przy tworzeniu Lokalanej Strategii Rozwoju. 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie po latach "Matura - 1965"

Organizatorzy spotkania po latach mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Szanowną Brać Żakowską: - „M A T U R A - 1 9 6 5” na spotkanie koleżeńskie do Rejowca, - Miasta Mikołaja Reja w dniu 29 sierpnia 2015 roku. Spędziliśmy tutaj tylko cztery miłe lata życia, raczej krótko i niewiele tych lat było, z przeżytych Naszych lat życia. Mając na uwadze powyższe rocznice, uznaliśmy za stosowne, wręcz konieczne, spotkać się razem po pięćdziesięciu latach i godnie w miłym towarzystwie, wspominając i bawiąc się wspólnie - uczcić ten istotny i godny, w naszym życiu: - „Z Ł O T Y J U B I L E U S Z” ! Szczegóły do pobrania tutaj