Informacja o ankietach dla prowadzących działalność rolniczą

Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

Czytaj więcej...

Bezpłatna mammografia przy Urzędzie Gminy

Zapraszamy na badania mammograficzne w technologii cyfrowej kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania.

Data badania: 27 listopada 2015 (piątek)

Miejsce badania: Pokrówka przy Urzędzie Gminy, ul. Gminna 18

Infolinia i zapisy: (42) 254-64-10, 517-544-004

Do rejestracji telefonicznej należy przygotować nr PESEL i nr telefonu.

Czytaj więcej...

WYBORY 2015 - zmiana czasu

Państwowa Komisja Wyborcza uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00). W związku z powyższym Komisja przypomina obwodowym komisjom wyborczym o tym fakcie, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania. Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza, prosi wyborców o o uwzględninie tej zmiany, w celu uniknięcia nieporozumień, kiedy  będą chcieli głosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokalu wyborczego, a nie wezmą pod uwagę wskazanej wyżej zmiany.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborcze

Wiesław Kozielewicz