ZAWIADOMIENIE O WYBORACH SOŁTYSA

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Chełm z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Ochoża - Kolonia w gminie Chełm, zawiadamiam, że zebranie wiejskie dla odwołania i dokonania wyboru sołtysa w sołectwie Ochoża Kolonia zwołane zostało na dzień 24 stycznia 2017 r. o godzinie 1700 w budynku Zespołu Szkół w Stawie, Staw 72, 22-151 Staw. 

Czytaj więcej...

Gminny Budżet 2017 uchwalony

22 grudnia na sesji Rady Gminy Chełm, radni jednogłośnie poprali projekt budżetu na 2017 rok. Zgodnie z zasadami odpowiedzialnego zarządzania samorządem, gmina Chełm rozpoczyna nowy rok z dopracowanym i zatwierdzonym planem finansowym, który zakłada dochody na poziomie 55,2 mln zł, a wydatki na 57,2 mln zł.

Czytaj więcej...

ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU

W związku z wystąpieniem na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków i wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzania środków związanych z występienim wysoce zjadliwej grypy ptaków Główny Lekarz Weterynarii poleca bezwzględne przestrzeganie i egzekwowanie przepisów. 

Przeczytaj Komunikat

Prawie 9 milionów na solary i kotły w Gminie Chełm

21 grudnia Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty (uchwała ZWL nr CLI/3077/ 2016) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj więcej...