Wybory uzupełniające w sołectwie Nowosiółki - Kolonia

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Chełm z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Nowosiółki - Kolonia w gminie Chełm, zawiadamiam, że zebranie wiejskie dla dokonania wyboru sołtysa w sołectwie Nowosiółki - Kolonia zwołane zostało na dzień 23 stycznia 2018 r. o godzinie 1700 w budynku Szkoły Podstawowej
w Stołpiu, Stołpie 11, 22-151 Stołpie.

Czytaj więcej...

Służba Przygotowawcza 2018

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że rozpoczęto proces przyjmowania dokumentów do służby przygotowawczej w 2018 roku. Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej proszone są o kontakt telefoniczny lub osobiste przybycie do WKU w Chełmie. Więcej informacji