Infrastruktura

Gmina Chełm nie jest wyposażona w zbiorczą sieć kanalizacyjną. Istnieją natomiast lokalne sieci w miejscach zbiorowego zamieszkania - ich całkowita długość wynosi 24 km i zasięgiem swym obejmuje jedynie 10,3% ogółu gospodarstw domowych. W pozostałych funkcjonuje 3000 indywidualnych bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe (szamb).

Na terenie gminy istnieją trzy stacje wodociągowe w miejscowościach Okszów, Pokrówka i  Nowosiółki Kolonia. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 176,947 km. Długość przyłączy na posesje oraz do budynków to 116,615 km. Sieć wodociągowa zasilana jest w wodę z czterech ujęć znajdujących się miejscowościach:

Skanalizowane wsie to Okszów, częściowo Pokrówka i Staw. Łączna długość sieci wynosi 24 km, z której korzysta 410 gospodarstw domowych.  Ścieki sanitarne odprowadzane są do istniejących oczyszczalni w miejscowościach Okszów, Srebrzyszcze i Nowiny. W 2000 roku oddano do użytku oczyszczalnie przy Zespołach Szkół w Stołpiu i w Stawie.

Na terenie gminy realizowane są zadania związane ze zbiórką i wywozem odpadów nagromadzonych selektywnie. Odpady gromadzone są w pojemnikach i kontenerach a następnie wywożone do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu.

Na terenie gminy znajdują się:

- z tego: 63,9 km asfaltowych
10,2 km gruntowych,
- z tego: 58,0 km asfaltowych
12,0 km gruntowych,

Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 12 relacji Lublin – Chełm – Dorohusk., która jest drogą ekspresową relacji Kurów – Lublin – Piaski- Chełm – Dorohusk, zaliczana do sieci dróg międzynarodowych jako E -373.

Z – 843 – droga wojewódzka relacji Chełm – Wierzchowiny –   Zamość.