rada gminy chełm

  • Budżet 2018 uchwalony

    28 grudnia w świetlicy w Żółtańcach odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Chełm, na której m.in. debatowano nad budżetem gminy na rok 2018.  Po przedstawieniu pozytywnych opinii RIO oraz poszczególnych komisji stałych rady jednogłośnie budżet uchwalono. Gmina wyda łącznie na wszystkie zadania 83 416 000 zł. Najważniejsze wydatki to m.in.:

  • Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji

    Zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się 23 lutego 2018 roku o godz. 900 w świetlicy w Żółtańcach.