Jubileuszowy Dzień Okszowa 2017

23 lipca mieszkańcy Okszowa, Stańkowa, Nowin, Wólki Czułczyckiej i Zarzecza brali udział w festynie rodzinnym z okazji 20 edycji Dni Okszowa. Obchody zapoczątkował w 1997 r. sołtys Krzysztof Dziechciaruk, który swoją funkcję nieprzerwanie sprawuje do chwili obecnej. 


 

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na dofinansowanie

W piątek 21 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka umowę na dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczali ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych”.

Czytaj więcej...