Zaproszenie na Święty Wieczór

Święty wieczór – jubileuszowe spotkanie pokoleń

Gdy nastawały zimowe krótkie dni, w czasie między Wigilią a Trzema Królami, odwiecznym zwyczajem na wołyńskich kresach, były Święte Wieczory. Od zachodu słońca nie wolno było np. szyć, wyszywać, stukać, siekierą rąbać, ani sprzedawać, ani kupować - żeby jakiegoś „zła” nie ściągnąć na rodzinę, gospodarstwo lub wioskę. Trzeba było świętować. Więc schodzili się do bogatszych domów sąsiedzi, przyjeżdżali z sąsiednich wiosek krewni. Gospodarz zapraszał i ugaszczał. Bo przecież Święta i Święte Wieczory to czas miłości, przyjaźni, wybaczania. Przy ćmiących lampach, na ławach, skrzyniach, zaczynało się kolędowanie z kantyczek, pogaduszki i opowiadania … Z pięknych rymackich pastorałek płynęły przeróżne historie … pobożne i śmieszne …. o Mesjaszu … jak to bywało z Gwiazdą, z Herodem … o psotnych pastuszkach … stawało się radośnie, rodzinnie, działo się misterium, w którym każdy, bez względu na wiek czy pochodzenie, był ważny, miał swoją rolę.

Tak właśnie się dzieje od dziesięciu lat na Świętych Wieczorach w Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach, gdzie odżyła kresowa tradycja, obrzędy. Gdzie spotykają się pokolenia, rodziny, i na scenie, i na widowni. Gdzie w gościnnym dworku Panków i Chmielewskich, z inicjatywy Krzysztofa Kołtuna (poety, regionalisty) i Stanisława Kucia (społecznika, członka rady nadzorczej SKOK im. Z. Chmielewskiego), potem również Ryszarda Mielniczuka (dyrektora Biura Promocji Gminy Chełm), jak również wspólnym, bezinteresownym wysiłkiem wielu ludzi zrodziło się wydarzenie artystyczne, społeczne, integrujące mieszkańców całego regionu. Nie byłoby to wszystko możliwe bez wsparcia SKOK im. Z. Chmielewskiego oraz przychylności i okazania „dobrego serca” Wiesława Kociuby, wójta Gminy Chełm. Więc zaczęli się zjeżdżać goście, krewni, żeby razem świętować – pokolędować, pogadać.

Kresowe misterium artystycznie tworzyli m.in. Zespół z Okop, „Klon Zielony” z Zanowinia, Gwiazdorzy z Turki, Grupa „Gamma” z Żółtaniec, kolędnicy z ZS w Brzeźnie, „Ale Babki” z Dorohuska, „Sielanki z Sielca, „Ostoja” z Chełma, „Kombatant” z Chełma, śpiewaczki z Kolonii Raciborowice, „Karczmarze” z Rzeszowa, „Okopianki” z Okop Nowych, „Koral” z Kamienia, „Intrada” z ZS w Strachosławiu, Patrycja Sosnowska, Radosław Sroczyński, Marek Miszczuk, Ewa Stafińska, „Bokoryna” z Żalina, „Jarzębina” z Czułczyc, „Trio Kolędnicze”, Anna Nazar i Małgorzata Łobejko z Chełmskiej Grupy Literackiej Lubelska 36, uczniowie z Zespołu Szkół w Stawie, Szkoły Podstawowej z Kamieniu, Zespołu Szkół w Żółtańcach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie, Szkoły Podstawowej nr 7 w Chełmie, Ewelina Kral, Sylweriusz Sotel, Chór Ziemi Chełmskiej „HEJNAŁ”, Zespół Kolędniczy przy KDK w Krasnymstawie, Weronika Chomiarczuk, Kapela „STYRTA” z Siennicy Nadolnej, zespół „Cuda Wianki” z Dorohuska, „Kumowianki” z Kumowa, Chór Ziemi Włodawskiej „Vlodaviensis”.

Zapraszamy więc wszystkich, i tych małych, i tych dużych, którzy chcą z nami dzielić tę radość wspólnego kolędowania na jubileuszowy dziesiąty Święty Wieczór do Dworku Pan Tadeusz 7 stycznia 2018 r. na godz. 14.00.