Spotkanie świąteczno - noworoczne

Czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to okres spotkań w gronie rodzinnym i bliskich. Tradycją stały się już spotkania świąteczno – noworoczne w Gminie Chełm, na których spotykają się władze samorządowe gminy z przedstawicielami różnych grup społecznych i zawodowych.
 

W tegorocznej uroczystości, która odbyła się 20 grudnia w Zajeździe „Trzy Dęby” w Janowie wzięli udział m.in. proboszczowie parafii z terenu gminy, radni powiatowi oraz gminni, przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji, stowarzyszeń i związków współpracujących z urzędem, sołtysi, dyrektorzy referatów i jednostek samorządowych gminy, dyrektorzy szkół. Na początku zuchy z gromady „Wieżyczki” ze Szkoły Podstawowej w Stołpiu przekazały Światełko Betlejemskie Wiesławowi Kociubie wójtowi Gminy Chełm oraz ks. Markowi Żyszkiewiczowi proboszczowi parafii w Podgórzu. Życzenia świąteczno-noworoczne przybyłym gościom złożyli wójt Wiesław Kociuba, Artur Kubacki przewodniczący rady Gminy Chełm, Zygmunt Gardziński przewodniczący Rady Miasta Chełm oraz gość specjalny o. Tadeusz Fostakowski proboszcz parafii  w Kowlu, który również podziękował za dary dla jego parafian.  Podczas uroczystości wójt został odznaczony Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej nadany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. Krzyż wręczali kpt. Fanciszek Golik prezes zarządu okręgowego ZKRPi BWP, Jan Wolski prezes koła gminnego związku oraz Antonina Farima skarbnik zarządu. W części artystycznej z nastrojowym widowiskiem „Do Betlejem” wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stawie. Po modlitwie i kolędzie poprowadzonej przez ks. Marka Żyszkiewicza wszyscy obecni podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczno-noworoczne.