Wydawnictwa

       

Album - Przewodnik GMINA CHEŁM powiat chełmski województwo lubelskie

Tekst
Gmina Chełm,  ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o., ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość

Zdjęcia
Gmina Chełm, ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka
Ryszard Mielniczuk, Piotr Bakun, Paweł Klajnert, Olgierd Bielak, PWSZ
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o., ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość

Opracowanie graficzne
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o., ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość

Korekta
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o., ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość

Copyright by Doradztwo i Reklama Sp. z o.o.

Wydawca
Gmina Chełm,  ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

ISBN 978-83-943-381-2-1

Gmina Chełm 2016