Złote Gody

4 lipca w Domu Przyjęć „Diana” odbyła się uroczystość wręczania Medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat i więcej) nadanych przez Prezydenta RP. 

 

Medale otrzymali: Krystyna i Jan Duda (zam. Stołpie); Maria i Tadeusz Fijałko (zam. Rudka); Helena i Tadeusz Folusz (zam. Ochoża-Kolonia); Maria i Ryszard Jagiełło (Strupin Duży); Helena i Henryk Kolańczukowie (zam. Horodyszcze-Kolonia); Stefania i Jan Koneczni (zam. Strupin Mały); Krystyna i Witold Kosińcowie (zam. Okszów); Łucja i Władysław Kaszakowie (zam. Stare Depułtycze); Bronisława i Józef Matysko (zam. Horodyszcze); Krystyna i Henryk Nafalscy (zam. Pokrówka); Celina i Stanisław Petrykowie (zam. Koza-Gotówka); Wiesław i Władysław Pieczończyk (zam. Weremowice); Lucyna i Mieczysław Rogalscy (zam. Nowe Depułtycze); Janina i Grzegorz Sapiecha (zam. Strupin Łanowy); Aniela i Józef Skolscy (zam. Stańków); Maria i Leon Słoniewscy (zm. Nowosiółki); Zofia i Wiktor Stachniukowie (zam. Okszów); Maria i Adama Sztrajtowie (zam. Pokrówka); Halina i Bronisław Wilków (zam. Nowosiółki-Kolonia). Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne, kwiaty i słodkie upominki  wręczali  wójt Wiesław Kociuba, starosta Paweł Ciechan, przewodniczący rady gminy Tadeusz Marek Wolszczak oraz z-ca wójta Lucjan Piotrowski. Był tort weselny oraz koncert Kapeli Kataryna.