Komisje oraz XXXI Sesja Rady Gminy Chełm

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chełm.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu  25 marca 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chełm.

XXXI sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 26 marca 2021 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Raport z realizacji w roku 2020 „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełm na lata 2011 - 2032”.
 2. Sprawozdanie z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej za rok 2020.
 3. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm za rok 2020.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie obrad.