Telefoniczny punkt potrzeb transportowych

 

Informacja Gminy Chełm

dotycząca zorganizowania telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 Możliwość zapewnienia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2,  w tym osób niepełnosprawnych dotyczy:

- osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;

- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień położonego najbliżej miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby.

 Pod nr telefonu 694 067 337 w godzinach pracy Urzędu dyżuruje koordynator gminny  ds. organizacji transportu i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.