Bezpłatne szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Krasnymstawie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Rola lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 20-21 lipca 2013 r. w Krasnymstawie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 

  • Jak założyć stowarzyszenie lub fundację;
  • Jak działają organizacje pozarządowe na rzecz inicjatyw ekonomii społecznej;
  • Jakie szanse dla mieszkańców gmin, powiatów dają inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej; 
  • Co to jest działalność pożytku publicznego i wolontariat.

ZAPRASZAMY!!!

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów (16 godz.)w grupie 12 osób. Szkolenie poprowadzi Pani Jadwiga Olszowska-Urban -Prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa „PARTNERS NETWORK" w Krakowie, praktyk w dziedzinie ekonomii społecznej, autorka i koordynatorka wielu projektów. Pani Jadwiga posiada ogromne doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi. Prowadziła szkolenia służące lokalnemu rozwojowi i aktywnemu tworzeniu miejsc pracy w powiatach i gminach na terenie całej Polski.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
Dzień I:

• Co to jest III sektor, inicjatywa lokalna, ekonomia społeczna?
• Dobre praktyki działalności organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej.
• Rodzaje organizacji pozarządowych.
• Jak założyć stowarzyszenie lub fundację? Analiza aktów prawnych.
• Jak działają organizacje pozarządowe na rzecz inicjatyw ekonomii społecznej w naszym środowisku, diagnoza III sektora i inicjatyw lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii społecznej w naszej gminie i powiecie.
Dzień II:
• Co to jest działalność pożytku publicznego i wolontariat?
• Strategia pozyskiwania 1% przez organizacje pozarządowe na inicjatywy lokalne w zakresie ekonomii społecznej.
• Wolontariat szansą na aktywność mieszkańców w zakresie inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej, czyli różne formy wolontariatu.
• Inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej w gminie, powiecie szansą na kształcenie kompetencji społecznych i pozyskiwanie doświadczenia zawodowego przez mieszkańców w ramach reintegracji społeczno – zawodowej.
• Co to są kompetencje społeczne i komunikacja społeczna?
• Możliwości, jakie daje działalność pożytku publicznego i wolontariat lokalnym organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej w mojej gminie, powiecie.
• Inicjatywy ekonomii społecznej w regionie lubelskim.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?
Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, spółdzielni socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, instytucji działających w obszarze pomocy społecznej, promocji zatrudnienia (MOPS, GOPS, PCPR, PUP), jak i do przedstawicieli JST oraz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego.
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenia należy przesyłać do 18 lipca 2013 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 82 576 13 80 lub drogą e-mailową:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz formularz zgłoszeniowy osoby fizycznej
Pobierz formularz zgłoszeniowy PES lub IOES

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Filia w Krasnymstawie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Punkt Informacyjni-Konsultacyjny w Krasnymstawie

ul. Sobieskiego 3, pok.220

22-300 Krasnystaw

tel. 82 576 13 80

www.fundacja.lublin.pl
www.eslubelskie.pl