Posiedzenie Komisji i XXXIII Sesja Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm.

XXXIII sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 28 maja 2021 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2021;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Okszów, działka nr 29/56);
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Okszów, działka nr 73/39);
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Rudka);
 • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Janów i Żółtańce – Kolonia;
 • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów;
 • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełm.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad.