Posiedzenie komisji i Rady Gminy Chełm

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm.

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm.

 

 

XXXIV sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 18 czerwca 2021 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Chełm za rok 2020 oraz przeprowadzenie nad nim debaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełm wotum zaufania.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełm za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Chełm z wykonania budżetu za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie obrad.