OSP pozyskała nowy sprzęt

W czwartek 17 czerwca druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Chełm otrzymali od Zakładu Karnego w Chełmie 43 radiotelefony przenośne i 3 stacje bazowe. Sprzęt dotychczas wykorzystywany przez służbę więzienną trafi do poszczególnych jednostek OSP z Gminy Chełm. Poprawi to komunikację między druhami w czasie realizowanych akcji. Gmina Chełm doposaża jednostki OSP nie tylko o sprzęt wcześniej wykorzystywany przez inne służby, w ostatnich latach zakupiono min. Średni pojazd ratowniczo – gaśniczy MAN. Ponadto jednostki wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny i ratowniczy. Duży nacisk kładziony jest również na szkolenia dla strażaków. Na dzień dzisiejszy w 8 jednostkach OSP gminy Chełm czynnie działa ponad 200 druhów.