Święto w okszowskiej parafii

 W niedzielę 8 sierpnia Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Okszowie miała swoje szczególne święto, na które składały się takie uroczystości jak Odpust, obochody 30. rocznicy powstania parafii,  instalacja-obłóczyny na kanonika proboszcza ks. Andrzeja Serafińczuka oraz odsłonięcie tablicy poświęconej św. Pawłowi Janowi II, z nadaniem jego imienia skwerowi przy kościele. W uroczystościach uczestniczyła delegacja samorządu Gminy Chełm w osobach Wiesława Kociuby wójta, Artura Kubackiego przewodniczącego rady, Lucjana Piotrowskiego zastępcy wójta, która złożyła kwiaty pod tablicą. Obecni byli również radni z tego terenu Krzysztof Dziechciaruk oraz Aleksander Kowalczyk.

 1000305   1000307   1000311

 1000315      1000317     

 1000319