Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami)  oraz  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XXXV/337/2021 r.  z dnia 29 czerwca 2021 - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  NA  OKRES DO 3 LAT NA  RZECZ  DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW.

Pobierz treść ogłoszenia