Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

WÓJT  GMINY  CHEŁM

Na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt .1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 1990  z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr działek : 322/27, 332/28, 332/30, 332/31, 332/33, 332/34, 332/36, 332/37, 332/41, 332/43, 332/45, 332/47 położonych w obrębie  Żółtańce przeznaczonych  do zbycia  w formie sprzedaży.

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

nieruchomości

w złotych

 1

LU1C/ 00038687/6

332/27

0,1095

W tym:

ŁIV-0,1095

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

drogą polną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/27 położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. 3MN-tereny

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i graniczy

z drogą o symb. 14 KDD.

 

61.143,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT.

 2

LU1C/ 00038687/6

332/28

0,1105

W tym:

ŁIV-0,1105

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

drogą polną

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/28 położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. 3MN-tereny

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i graniczy

z drogą o symb. 15 KDW.

 

61.699,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT

 3

LU1C/ 00038687/6

332/30

0,10

W tym:

ŁIV-0,10

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

drogą polną

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/30 położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. 3MN-tereny

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i graniczy

z drogą o symb. 14 KDD.

 

55.860,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT

 4

LU1C/ 00038687/6

332/31

0,10

W tym:

ŁIV-0,10

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

drogą polną

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/31 położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. 3MN-tereny

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i graniczy

z drogą o symb. 15 KDW.

 

55.860,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT

 5

LU1C/ 00038687/6

332/33

0,10

W tym:

ŁIV-0,10

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

drogą polną

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/33 położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. 3MN-tereny

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i graniczy

z drogą o symb. 14 KDD.

 

55.860,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT

 6

LU1C/ 00038687/6

332/34

0,10

W tym:

ŁIV-0,10

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

drogą polną

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/34 położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. 3MN-tereny

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i graniczy

z drogą o symb. 15 KDW.

55.860,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT

 7

LU1C/ 00038687/6

332/36

0,10

W tym:

RIIIb-0,0094

RIVa-

0,0526

ŁIV-0,0380

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

z szosy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/36położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. 3MN-tereny

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i graniczy

z drogą o symb. 14 KDD.

 

59.830,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT

 8

LU1C/ 00038687/6

332/37

0,1001

W tym:

RIIIb-0,0559

RIVa-

0,0101

ŁIV-0,0341

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

z szosy.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/37położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. 3MN-tereny

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i graniczy

z drogą o symb. 15 KDW.

59.890,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT

 

 9

LU1C/ 00038687/6

332/41

0,0894

W tym:

RIIIb-0,0643

ŁIV

0,0251

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

z szosy.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/41 położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. 4MN-tereny

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

i  graniczy z drogą o symb. 15 KDW.

53.515,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT

10

LU1C/ 00038687/6

332/43

0,0896

W tym:

ŁIV-0,896

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

drogą polną.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/43 położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. 4MN-tereny

zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

i  graniczy z drogą o symb. 15 KDW.

50.077,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT

11

LU1C/ 00038687/6

332/45

0,0896

W tym:

ŁIV-0,896

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

drogą polną.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/45położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu w części symb. 4MN-terenyzabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej ,przebieg energii elektrycznej

i  graniczy z drogą o symb. 15 KDW natomiast

- zgodnie z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego terenu

gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą

Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13-07-2004r. ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Lubelskiego

Nr 163, poz.2306 z dnia  10-09-2004r: działka o nr 332/45 położona w obrębie

Żółtańce wchodzi w częśći

w  skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. MR-teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej                             z dopuszczeniem jednorodzinnej.

50.077,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT

12

LU1C/ 00038687/6

332/47

0,0887

W tym:

ŁIV-0,0887

Kształt nieruchomości

regularny. Nieruchomość

położona w sąsiedztwie

Zbiornika Wodnego Żółtańce.

Dojazd do nieruchomości

drogą polną.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym

Uchwałą Rady Gminy Nr

XVI/138/2016 z dnia  22-03-2016r. ogłoszoną w Dz.Urz.

Woj. Lubelskiego,poz.1676

z dnia 22-04-2016 –dz. o nr

ewid.332/47położona

w obrębie Żołtańce wchodzi

w skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu w części symb. 4MN-terenyzabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej ,przebieg energii elektrycznej

i  graniczy z drogą o symb. 15 KDW natomiast

- zgodnie z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego terenu

gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą

Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13-07-2004r. ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Lubelskiego

Nr 163, poz.2306 z dnia  10-09-2004r: działka o nr 332/47 położona w obrębie

Żółtańce wchodzi w częśći

w  skład obszaru oznaczonego na rysunku

planu symb. MR-teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej                             z dopuszczeniem jednorodzinnej.

49.576,00

Do ceny nieruchomości

zostnie doliczony

podatek VAT

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem (082) 575 02 34 w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 31 maja   2021 roku do dnia 21 czerwca 2021 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń  w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, na stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano  w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu.

Termin, miejsce, rodzaj i  warunki przetargu zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.   

                                               Z up. Wójta Gminy

                                                                                                          Lucjan Piotrowski

                                                                                                        ZASTĘPCA  WÓJTA