Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

INFORMACJA
O WYNIKACH PIERWSZYCH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ROŻDŻAŁÓW

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ze zmianami) – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Rożdżałów oznaczonych nr. działek : 190, 191, 687, 689, 736,741 :

1. Działka 190 o pow. 0,12 ha , dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi księgą wieczystą LU1C/00038099/7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004r. ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r. -działka nr ewid. 190 położona w obrębie Rożdżałów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i przylega do drogi o symb. Z-06263 0840 L. Kształt nieruchomości jest regularny. Położenie nieruchomości dobre. Graniczy z szosą. Przy granicy działki są zabudowania sąsiada co uwzględniono przy szacowaniu działki. Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie w ogłoszeniu (wpłynęło 3 wadia -5 osoby) tym samym osoby te zostały dopuszczone do przetargu.
Osób niedopuszczonych do przetargu brak.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 14.374,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 28.000,00 zł. plus
podatek VAT 23% 6.440,00 zł. = 34.440,00 zł.
Nabywcą nieruchomości oznaczonej nr 190 o pow. 0,12 ha położonej w obrębie Rożdżałów ustalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego został Pan Radosław Przemysław GAJUK.

2.Działka 191 o pow. 0,13 ha , dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi księgą wieczystą LU1C/00038099/7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy
Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004r. ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r. -działka nr ewid. 191 położona w obrębie Rożdżałów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i przylega do drogi o symb. Z-06263 0840 L. Kształt nieruchomości jest regularny. Położenie nieruchomości dobre. Przylega do szosy.
Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie w ogłoszeniu (wpłynęło 3 wadia -5 osoby) tym samym osoby te zostały dopuszczone do przetargu.
Osób niedopuszczonych do przetargu brak.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 17.241,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 40.000,00 zł. plus podatek VAT 23% 9.200,00 zł. = 49.200,00 zł.
Nabywcą nieruchomości oznaczonej nr 191 o pow. 0,13 ha położonej w obrębie Rożdżałów ustalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego został Pan Radosław Przemysław GAJUK

3.Działka 687 o pow. 0,13 ha , dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi księgą wieczystą LU1C/00038099/7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy
Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004r. ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r. -działka nr ewid. 687 położona w obrębie Rożdżałów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, przylega do drogi o symb. Z-06263 0840 L. Kształt nieruchomości jest regularny. Położenie nieruchomości dobre, przylega do szosy.
Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie w ogłoszeniu (wpłynęło 1 wadium – dwie osoby) tym samym osoby te zostały dopuszczone do przetargu.
Osób niedopuszczonych do przetargu brak.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 17.241,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 17.441,00 zł. plus podatek VAT 23% 4.011,43 zł. = 21.452,43 zł.
Nabywcą nieruchomości oznaczonej nr 687 o pow. 0,13 ha położonej w obrębie Rożdżałów ustalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostali Państwo Krzysztof Sapuła oraz żona Anna
Folusz-Sapuła.

4. Działka 689 o pow. 0,16 ha , dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi księgą wieczystą LU1C/00066740/1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004r. ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r. -działka nr ewid. 689 położona w obrębie Rożdżałów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i przylega do drogi o symb. Z-06263 0840 L. Kształt nieruchomości jest regularny. Położenie nieruchomości dobre, przylega do szosy.
Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie w ogłoszeniu
(wpłynęło 3 wadia -5 osoby) tym samym osoby te zostały dopuszczone do przetargu.
Osób niedopuszczonych do przetargu brak.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 23.162,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 33.000,00 zł. plus podatek VAT 23% 7.590,00 zł. = 40.590,00 zł.
Nabywcą nieruchomości oznaczonej nr 689 o pow. 0,16 ha położonej w obrębie Rożdżałów ustalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego został Pan Radosław Przemysław GAJUK.

5. Działka 736 o pow. 0,13 ha , dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi księgą wieczystą LU1C/00038099/7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004r. ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r. -działka nr ewid. 736 położona w obrębie Rożdżałów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i przylega do drogi o symb. Z-06263 0840 L. Kształt nieruchomości jest regularny. Położenie nieruchomości dobre, przylega do szosy. Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie w ogłoszeniu nikt nie wpłacił.
Osób niedopuszczonych do przetargu brak.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 17.241,000 zł.
Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 736 o pow. 0,13 ha położoną w obrębie Rożdżałów zakończył się wynikiem negatywnym

6. Działka 741 o pow. 0,21 ha , dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi księgą wieczystą LU1C/00038099/7. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 z dnia 13.07.2004r. ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r. -działka nr ewid. 741 położona w obrębie Rożdżałów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR – teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej przylega do drogi o symb. Z-06263 0840 L, graniczy jeszcze z drogą o symb. D-8. Kształt nieruchomości jest regularny. Położenie nieruchomości dobre, przylega do szosy.
Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie w ogłoszeniu (wpłynęło 1 wadium -2 osoby) tym samym osoby te zostały dopuszczone do przetargu.
Osób niedopuszczonych do przetargu brak.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 30.322,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota 30.632,00 zł. plus podatek VAT 23% 7.045,36 zł. = 37.677,36 zł.
Nabywcą nieruchomości oznaczonej nr 741 o pow. 0,21 ha położonej w obrębie Rożdżałów ustalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostali Państwo Krzysztof Sapuła oraz jego żona
Anna Folusz -Sapuła.

Informację o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych położonych w obrębie Rożdżałów wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18,na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl , stronie BIP na okres 7 dni od dnia 30.04. 2021 roku do dnia 07.05. 2021 roku.
Pokrówka, dnia 30.04.2021 roku Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                    Lucjan Piotrowski
                                                                                                                                                                                                                                                    ZASTĘPCA WÓJTA