Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

                   OGŁOSZENIE O DRUGIM  PRZETARGU USTNYM

NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ROŻDŻAŁÓW, JANÓW I  NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH  POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE.

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 1 i 2 i art. 39  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) – WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Rożdżałów , Janów oraz nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce.

Kliknij by pobrać treść ogłoszenia