Nabór wniosków na usuwanie wyrobów z azbestem

Urząd Gminy Chełm informuje, że w dniach 4 - 29 listopada 2013 roku będzie prowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie w roku 2014 wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". Projekt realizowany jest jako Szwajcarsko - Polski Program Współpracy, Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura, Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury.


Szczegółową informację o zasadach i wymaganych dokumentach można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej w pokoju nr 2 oraz pod numerem telefonu (82) 569 70-15 lub na http://www.azbest.lubelskie.pl