III miejsce w Konkursie Dobre Praktyki

       30 października 2013 roku w Centrum – Szkoleniowym LODR w Końskowoli, odbyło się uroczyste rozdanie nagród  w ramach konkursu ,,Lubelskie Dobre Praktyki PROW na lata 2007-2013” o charakterze komplementarnym i innowacyjnym zorganizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Gmina Chełm zajęła III miejsce za projekt pn. ,,Centrum Kulturalno – Sportowe Gminy Chełm w Rożdżałowie – przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej”. 

Celem projektu była aktywizacja kulturalno-edukacyjna społeczeństwa wiejskiego poprzez budowę i organizację Centrum Kulturalno-Sportowego Gminy Chełm. Centrum powstało dzięki przebudowie świetlicy wiejskiej wraz z pełnym wyposażeniem w sprzęt multimedialny, meble, sprzęt AGD oraz zagospodarowaniem terenu na zewnątrz. Nowo wybudowany budynek jest obiektem wielofunkcyjnym, na budynku zamontowany został HOTSPOT – dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do darmowego Internetu. Powstała nowoczesna pracownia komputerowa, wyposażona w sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem. Na zewnątrz budynku zagospodarowano teren poprzez budowę placu zabaw i ogrodzenie.  Wewnętrzne sale natomiast bogate są w meble i  nowoczesny sprzęt audiowizualny w tym min. radiomagnetofon, telewizor plazmowy, kamerę, aparat cyfrowy, projektor. Świetlica cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży, do których także w ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt. Umożliwiła ona rozwój kulturalno - edukacyjny społeczności wiejskiej oraz wpłynęła bezpośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.
    Realizacja projektu przyczyniła się do powstania wspólnego miejsca spotkań mieszkańców wsi, stworzenia warunków do wspólnego oglądania filmów i słuchania muzyki dobrej jakości oraz prowadzenia prezentacji i pokazów edukacyjnych (sprzęt RTV). Dzieci i młodzież bardzo często spotykają się w świetlicy - grają w bilard i tenis, a także chętnie uczestniczą w zajęciach z Panią świetliczanką, dużym powodzeniem cieszy się również sala komputerowa.
     Projekt jest dobrą praktyką w realizacji PROW 2007-2013, ponieważ jest kontynuacją zrealizowanych już przez Gminę Chełm projektów w ramach PROW: 1) Działanie ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” tytuł projektu ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełm” (projekt obejmował budowę przydomowych oczyszczalni ścieków min. Rożdżałowie). 2. Działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 tytuł projektu: ,,Poprawa infrastruktury kultury Gminy Chełm poprzez modernizację budynków świetlic pełniących funkcję rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne w miejscowościach: Parypse, Rożdżałów i Staw" (remont drugiego budynku remizo - świetlicy w Rożdżałowie). I miejsce zajęła Gmina Wierzbica.