Wojewódzkie Święto Nauczycieli w Żółtańcach

   16 października w Zespole Szkół w Żółtańcach z okazji Dnia Edukacji Narodowej miała miejsce doniosła uroczystość dla nauczycieli i pracowników oświaty z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego i miasta Chełm. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Grzegorz Raniewicz Poseł na Sejm RP, Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski, Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty oraz przedstawicieiele władz samorządowych gmin i miast, służb mundurowych.


    Po wystąpieniach i życzeniach  wojewody lubelskiego J. Szołno-Koguc oraz posła RP G. Raniewicza nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczeń i medali. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały 2 osoby, Brązowym Krzyżem Zasługi - 4 osoby, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę - odznaczono 14 osób, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – 25 osób, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – 12 osób (w tym Krystyna Zera i Krzysztof Szyszkowski z ZS w Okszowie).  Medalami Komisji Edukacji Narodowej 36 osób (w tym Agnieszka Oleszczuk-Stachel z ZS w Stawie), Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej 3 nauczycieli, a 9 nauczycieli nagrodami Lubelskiego Kuratora Oświaty( w tym Teresę Michalską z ZS w Stołpiu). Nagrody nauczycielom wręczał również starosta powiatu chełmskiego Paweł Ciechan. Natomiast Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba wręczył nagrody dyrektorom szkół gminnych – Krystynie Zera ZS w Okszowie), Ewie Zarek (SP w Srebrzyszczu),   Katarzynie Śniatkowskiej (ZS w Stawie), Hannie Elak (ZS w Stołpiu), Wiesławie Greniuk (ZS w Strupinie Dużym), Bogumile Ryszkiewicz (ZS w Uhrze), Marii Lipczyńskiej (ZS w Żółtańcach) oraz nauczycielom Elżbiecie Hołub (SP w Srebrzyszczu), Anicie Pękala (ZS w Stawie), Magdalenie Laskowskiej (ZS w Stołpiu), Ewie Krygowskiej (ZS w Żółtańcach), Wiesławie Czwórnóg (ZS w Uhrze), Elizie Orzeszko (ZS w Okszowie), Elżbiecie Mulak (ZS w Strupinie Dużym). Wójt wręczył również akty mianowania dla następujących nauczycieli – Anecie Konickiej (ZS w Okszowie), Marcinowi Siermińskiemu (ZS w Stawie), Elizie Bronisz (ZS w Strupinie Dużym) oraz Agnieszce Szczerbakow i Konradowi Petli (ZS w Żółtańcach). W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Gminy Chełm „Uherzacy”

 • P1100758
 • P1100764
 • P1100767
 • P1100770
 • P1100780
 • P1100789
 • P1100794
 • P1100798
 • P1100803
 • P1100805
 • P1100808
 • P1100810
 • P1100813
 • P1100816
 • P1100819
 • P1100825
 • P1100826
 • P1100834
 • P1100835
 • P1100837
 • P1100841
 • P1100845
 • P1100855
 • P1100859
 • P1100862
 • P1100869
 • P1100888
 • P1100898
 • P1100902
 • P1100909
 • P1100758
 • P1100764
 • P1100767
 • P1100770
 • P1100780
 • P1100789
 • P1100794
 • P1100798
 • P1100803
 • P1100805
 • P1100808
 • P1100810
 • P1100813
 • P1100816
 • P1100819
 • P1100825
 • P1100826
 • P1100834
 • P1100835
 • P1100837
 • P1100841
 • P1100845
 • P1100855
 • P1100859
 • P1100862
 • P1100869
 • P1100888
 • P1100898
 • P1100902
 • P1100909