Święto Plonów nad Zalewem

Uroczystości Dożynkowe Gminy Chełm odbyły się w niedzielę 25 sierpnia. Rozpoczęły się mszą w Kościele w Depułtyczach. Dalsze uroczystości na boisku przy Zalewie Żółtańce, rozpoczęły się korowodem wieńców dożynkowych na czele ze Starostami Dożynek Moniką Sadowską i Markiem Gabką.

 Przedswtawicielom samorządu w osobach wójta Wiesława Kociuby, zastepcy wójta Lucjana Piotrowskiego oraz przewodniczącego rady gminy Tadeusza Marka Wolszczaka został wręczony chleb. Ks. Marian Pasieka poświęcił chleb i wieńce, oraz nową drogę nad Zalew, ktorej oficjalnego otwarcia dokonali prof. Józef Zając senator RP, Paweł Ciechan starosta pow. chełmskiego, Waldemar Basak Prezes PRD w Zamościu (wykonawca), Henryka Figiel inspektor nadzoru, wójt Wiesław Kociuba oraz z-ca wójta Lucjan Piotrowski. Po wystąpieniach wójta oraz zaproszonych gości rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpili Zespół Pieśni i Tańca Gminy Chełm "Uherzacy", Kapela "Kataryna" z Pokrówki, Zespół Śpiewaczy "Bokoryna" z Żalina, Kabaret "Dunia" z Ośrodka Kultury w Żółtańcach, Zespół  "Ale Babki" z Dorohuska oraz gość specjalny Grecka Grupa "Mythos". Imprezie towarzyszyły wystawy i prezentacje rolnicze, artystyczne, degustacje różnych "specjałów" na stoiskach Koła Gospodyń Wiejskich ze Strupina Dużego otaz Stowrzyszenia "Tradycja" z Janowa. Była smakowita "dożynkowa grochówka" i przeróżne atrakcje dla dzieci. Dopisała pogoda, dopisała publiczność, która w rodzinnej, piknikowej atmosferze mogła sepędzić niedzielę nad Zalewem Żółtańce do późnych godzin wieczornych. Skladamy serdeczne podziękowania również sponsorom dzięki, którym mogliśmy przeprowadzić dożynkowe konkursy na chleb i wieniec, wręczajac wszystkim atrakcyjne nagrody.

Wyniki Konkursów Dożynkowych:

PROTOKÓŁ

                Komisji konkursowej oceniającej wieńce dożynkowe na Dożynkach Gminnych w dniu 25 sierpnia 2013 roku.

Komisja w składzie:

1.       Ryszard Mielniczuk – Przewodniczący

2.       Mirosław Mysiak – Członek

3.       Aneta Wybraniec – Członek

Wyżej wymieniona komisja oceniła 8 wieńców i przyznała nagrody w następujący sposób:

I miejsce – ROŻDŻAŁÓW                             700 zł

II miejsce – STRUPIN DUŻY                         600 zł

III miejsce – UHER                                          500 zł

III miejsce – HORODYSZCZE                        500 zł

Pozostałe wieńce z miejscowości:  PARYPSE, JANÓW, STAW, SREBRZYSZCZE    zostały nagrodzone równorzędną kwotą 200 zł.

 

PROTOKÓŁ

Komisji konkursowej oceniającej najsmaczniejszy chleb na Dożynkach Gminnych w dniu 25 sierpnia 2013 roku.

Komisja w składzie:

1.       Ryszard Mielniczuk – Przewodniczący

2.       Mirosław Mysiak – Członek

3.       Bogusław Barcicki – Członek

Wyżej wymieniona komisja oceniła 15 chlebów i przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Lipert Marianna                                                                                      Horodyszcze

II miejsce – Nowosad Elżbieta                                                                                 Stołpie

II miejsce – Kucharuk Ewa                                                                                        Rożdżałów

III miejsce – Jagnicka Maria                                                                                      Strupin Duży

III miejsce – Czwarnowska Marta                                                                           Janów

Dla pozostałych przyznano wyróżnienia:

Grudka Bożena                                                                                              Stańków

Turek Kazimiera                                                                                             Parypse

Binkiewicz Grażyna                                                                                       Stańków

Sadowska Anna                                                                                           Żółtańce

Malinowska Danuta                                                                                        Uher

Klekotka Bożena                                                                                            Rożdżałów

Ptaszek Ewa                                                                                                  Nowe Depułtycze

Kołtun Jadwiga                                                                                               Horodyszcze – Kolonia

Budzyńska Iwona                                                                                          Okszów

Kotek Andrzej                                                                                                Pokrówka

 

Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez PKS Chełm.