Udane Dożynki nad Zalewem

Uroczystości Dożynkowe Gminy Chełm odbyły się w niedzielę 25 sierpnia. Rozpoczęły się mszą w Kościele w Depułtyczach. Dalsze uroczystości na boisku przy Zalewie Żółtańce, rozpoczęły się korowodem wieńców dożynkowych na czele ze Starostami Dożynek Moniką Sadowską i Markiem Gabką. Przedswtawicielom samorządu w osobach wójta Wiesława Kociuby, zastepcy wójta Lucjana Piotrowskiego oraz przewodniczącego rady gminy Tadeusza Marka Wolszczaka został wręczony chleb. Ks. Marian Pasieka poświęcił chleb i wieńce, oraz nową drogę nad Zalew, ktorej oficjalnego otwarcia dokonali prof. Józef Zając senator RP, Paweł Ciechan starosta pow. chełmskiego, Waldemar Basak Prezes PRD w Zamościu (wykonawca), Henryka Figiel inspektor nadzoru, wójt Wiesław Kociuba oraz z-ca wójta Lucjan Piotrowski.

 Po wystąpieniach wójta oraz zaproszonych gości rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpili Zespół Pieśni i Tańca Gminy Chełm "Uherzacy", Kapela "Kataryna" z Pokrówki, Zespół Śpiewaczy "Bokoryna" z Żalina, Kabaret "Dunia" z Ośrodka Kultury w Żółtańcach, Zespół  "Ale Babki" z Dorohuska oraz gość specjalny Grecka Grupa "Mythos". Imprezie towarzyszyły wystawy i prezentacje rolnicze, artystyczne, degustacje różnych "specjałów" na stoiskach Koła Gospodyń Wiejskich ze Strupina Dużego otaz Stowrzyszenia "Tradycja" z Janowa. Była smakowita "dożynkowa grochówka" i przeróżne atrakcje dla dzieci. Dopisała pogoda, dopisała publiczność, która w rodzinnej, piknikowej atmosferze mogła sepędzić niedzielę nad Zalewem Żółtańce do późnych godzin wieczornych. Skladamy serdeczne podziękowania również sponsorom dzięki, którym mogliśmy przeprowadzić dożynkowe konkursy na chleb i wieniec, wręczajac wszystkim atrakcyjne nagrody.

Wyniki Konkursów Dożynkowych: