Ewidencja zezwoleń

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE:
  1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

PW Grzegorz Grzywna

Lp.

Nazwa firmy, adres, telefon

Data
wydania zezwolenia
 

Data wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia

Rodzaj prowadzonej działalności

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.  w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
tel. (82)  560-50-60

28 grudnia
2007 roku
 

1 stycznia
2013 roku
 

Odbiór odpadów komunalnych

2.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.  w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
tel. (82)  560-50-60

28 grudnia
2007 roku

28 marca
2019 roku

31 grudnia
2017 roku

31 marca 2029 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Hutnicza 3
tel. (82) 565-40-51

07 stycznia 2008 roku

26 stycznia 2018 roku

31 grudnia
2017 roku

25 stycznia 2028 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

4.

Mechanika Pojazdowa  Usługi Komunalne Miłosz Bogdan
Bezek Kolonia 35/8
22-130 Siedliszcze
tel. 604-233-460

30 maja 
2008 roku

15 czerwca
2018 roku

30 maja
2018 roku

14 czerwca
2028 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

5.

Remondis Świdnik Sp. z o.o.
21-040 Świdnik, Kruczkowskiego 6A
tel. (81) 751-55-16(17)

06 sierpnia 2008 roku

1 stycznia
2013 roku

Odbiór odpadów komunalnych

6.

Firma Transportowa „DUBLEX”
Ciotucha Jerzy
Uher 9, 22-100 Chełm
tel. 784-055-169

28 grudnia
2011 roku

24 listopada
2016 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

7.

Firma Handlowo-Usługowa
Anna Dybek
ul. Gminna 32, 22-100 Pokrówka
tel. 692-458-243

10 stycznia 2012 roku

31 grudnia
2021 roku

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Ewa Grzywna
Zawadówka 21b, 22-100 Chełm
tel. 509-158-194

25 stycznia 2012 roku

31 stycznia
2022 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

9.

Firma Handlowo-Usługowa
Piotr Silski
Jagodne 36, 22-107 Sawin
tel. 504-917-018

9 sierpnia
2012 roku

15 maja
2014 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

10.

PRIMALUX Janusz Wronka
ul Gminna 77, 22-100 Pokrówka
tel. 730-730-890

31 stycznia 2013 roku

15 lipca
2016 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

11.

FHPU- Tkaczyk Monika
22-105 Nowosiółki-Kolonia 17A
tel. 504-728-866

05 marca
2013 roku

19 marca
2023 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

12.

AL.-TOM Usługi Asenizacyjne Tomasz Pietrykowski
ul. Słowackiego 19, 22-105 Janów
tel. 519-856-688

13 maja
2014 roku

5 maja
2015 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

13.

"EKO-WÓZ"
Małgorzata Franczak
22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 18
tel. 512-132-276

1 lipca
2014 roku

30 czerwca
2024 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

14.

Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. 
22-100 Chełm, ul. Bieławin 9
tel. (82) 565-24-50

27 października 2014 roku

26 października 2024 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

15.

BLA-MIR Blacha Mirosław
ul. Litewska 1a, 22-100 Chełm
tel. 692-458-243

8 listopada 2016 roku

31 grudnia
2026 roku

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

16.

WC SERWIS Sp. z o. o.
Spółka Komandytowa
41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2
tel. 801-133-088

8 marca
2017 roku

7 marca
2027 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

17.

BIO SFERA Elżbieta Zalewska
22-100 Chełm, ul. Wojsławicka 14/12
tel. 609-997-738

22 listopada 2017 roku 31 stycznia 2021 roku Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
18.

USŁUGI ASENIZACYJNE
Krzysztof Jarapud
ul. Powstańców Styczniowych 65
22-100 Srebrzyszcze
tel. 602-767-811

1 grudnia 2017 roku  18 kwietnia 2019 roku

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

19. TOI TOI Polska Sp. z o. o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
tel. (22) 614-59-79

10 czerwca 2019 roku

04 września 2019 roku

 06 sierpnia 2019 roku

03 września 2029 roku

 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
20.  mTOILET Sp. z o. o.
ul. Odlewnicza 5
03-231 Warszawa
te. 800-000-800
15 lipca 2019 roku 15 lipca 2029 roku   Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
21

PW Grzegorz Grzywna
22-100 Chełm Zawadówka 21 b
te. 501-131-580

15 października 2019 r.

14 października 2029 r. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
22

EKO-WIKI Jacek Kiełbasa

22-100 Ludwinów 7F

690-826-090

19 grudnia 2019

31 lipca 2020 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
23

ECO SCANIA Karolina Maciukiewicz

ul. Kościelna 4

22-100 Srebrzyszcze

tel. 881-400-966

09 września2019

08 września 2029 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
24

BIO SFERA Sylwester Zalewski

ul. Wojsławicka 14/12

22-100 Chełm

609-844-757

31 stycznia 2021 roku

31 stycznia 2031 roku Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
25

Usługi Wywozu Nieczystości "ŚCIEKO-WÓZ" Halina Wnuk Czerniejów 50 A 22-113 Kamień  782-333-363

14 kwietnia 2021 roku

13 kwietnia 2031 roku Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw