Szkolenie lodowe dla druhów z OSP

27 i 28 lutego nad Zalewem Żółtańce liczni przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chełm uczestniczyli w szkoleniu p.n. „Ratownictwo wodne w warunkach zimowych (ratownictwo lodowe) i ratownictwo medyczne” prowadzonym przez przedstawicieli Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddział w Chełmie. Krótkie zajęcia teoretyczne dotyczyły  zasad bezpieczeństwa nad wodą, zasad zachowania na wodach otwartych oraz wykorzystywania sprzętu w ratownictwie lodowym i zasad udzielania pomocy w wodzie. Najważniejszym elementem szkolenia były ćwiczenia praktyczne, obejmujące omówienie zagrożeń, zasad bezpieczeństwa i unikania zagrożeń, wykorzystania sprzętu specjalistycznego, oraz sprzętu jakim dysponują jednostki OSP, który również jest możliwy do wykorzystania  w ratownictwie lodowym. W trzech grupach ćwiczebnych  strażacy ochotnicy uczestniczyli w fizycznych zajęciach dotyczących ratowania poszkodowanych i  transportowania ich do miejsc, w których będą zapewnione bezpieczne działania przedmedyczne.

Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego dotyczyło komfortu termicznego pacjenta, zabezpieczenia i unieruchomienia pacjenta, środków izolacji i ogrzania pacjenta z podejrzeniem hipotermii oraz resuscytacji pacjenta w warunkach szczególnych- hipotermia. Zajęcia praktyczne dotyczyły zabezpieczenia pacjenta urazowego i nieurazowego przed czynnikami zewnętrznymi w warunkach zimowych. Duża grupa (ok. 70 osób) strażaków uczestniczących w szkoleniu, pozwoli na profesjonalne  ich działania w warunkach zagrożeń lodowych na zbiornikach wodnych, gdyż są to zazwyczaj osoby, które ze względu na bliskość miejsca zamieszkania mogą podejmować działania ratownicze przed przyjazdem wyspecjalizowanych służb.