Szkolenie lodowe dla druhów z OSP

27 i 28 lutego nad Zalewem Żółtańce liczni przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chełm uczestniczyli w szkoleniu p.n. „Ratownictwo wodne w warunkach zimowych (ratownictwo lodowe) i ratownictwo medyczne” prowadzonym przez przedstawicieli Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddział w Chełmie. Krótkie zajęcia teoretyczne dotyczyły  zasad bezpieczeństwa nad wodą, zasad zachowania na wodach otwartych oraz wykorzystywania sprzętu w ratownictwie lodowym i zasad udzielania pomocy w wodzie. Najważniejszym elementem szkolenia były ćwiczenia praktyczne, obejmujące omówienie zagrożeń, zasad bezpieczeństwa i unikania zagrożeń, wykorzystania sprzętu specjalistycznego, oraz sprzętu jakim dysponują jednostki OSP, który również jest możliwy do wykorzystania  w ratownictwie lodowym. W trzech grupach ćwiczebnych  strażacy ochotnicy uczestniczyli w fizycznych zajęciach dotyczących ratowania poszkodowanych i  transportowania ich do miejsc, w których będą zapewnione bezpieczne działania przedmedyczne.

Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego dotyczyło komfortu termicznego pacjenta, zabezpieczenia i unieruchomienia pacjenta, środków izolacji i ogrzania pacjenta z podejrzeniem hipotermii oraz resuscytacji pacjenta w warunkach szczególnych- hipotermia. Zajęcia praktyczne dotyczyły zabezpieczenia pacjenta urazowego i nieurazowego przed czynnikami zewnętrznymi w warunkach zimowych. Duża grupa (ok. 70 osób) strażaków uczestniczących w szkoleniu, pozwoli na profesjonalne  ich działania w warunkach zagrożeń lodowych na zbiornikach wodnych, gdyż są to zazwyczaj osoby, które ze względu na bliskość miejsca zamieszkania mogą podejmować działania ratownicze przed przyjazdem wyspecjalizowanych służb.


rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. Od 21 lipca 2016 r., na podstawie uchwał Rady Gminy Chełm, WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 WIĘCEJ
 • 1

 logo chełmskiepir info

 

 

  


  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dziennik Ustaw

 

 

 Hotspoty w Gminie Chełm